Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Pes woltly abc esbaplary

 • Overokarky izolirlenen gurşun toprakdan goramak mis sim Wagtlaýyn girdeji girewi C200

  Overokarky izolirlenen gurşun toprakdan goramak mis sim Wagtlaýyn girdeji girewi C200

  ABC kabelinde wagtlaýyn toplamak üçin nokat taýýarlamak üçin C200 toplaýyş gorag girewi.Izolýasiýa deşiji birleşdiriji bilen gelýär.

 • PS1500 Asma gysgyç

  PS1500 Asma gysgyç

  PS1500 asma gysgyçlar, izolirlenen bitarap habarçy bilen polýuslara LV-ABCcables asmak üçin ulanylýar.

 • ES1500 & 1.1B Asma gysgyç

  ES1500 & 1.1B Asma gysgyç

  ES1500 we 1.1B asma gysgyçlar, LV-ABCcables izolýasiýa bitarap habarçy bilen polýuslara asmak üçin ulanylýar.

 • PS Asma gysgyç

  PS Asma gysgyç

  PS asma gysgyç, dört sany öz-özüni goldaýan LV-ABC kabellerini direglere ýa-da diwarlara oturtmak we asmak üçin niýetlenendir.

 • PSP25-120 Asma gysgyç

  PSP25-120 Asma gysgyç

  KW95 ABC izolýasiýa edilen habarçynyň togtadylmagy üçin ulanylýar.Göni çyzyklarda we çyzyk burçlarynda ulanylyp bilner.Iň ýokary çyzyk burçy 90 dereje.

 • KW94 asma gysgyç

  KW94 asma gysgyç

  Asma gysgyç
  Model: 1.1B
  Kabeliň ululygy: 16-95mm²

 • TTD izolýasiýa deşiji birleşdiriji

  TTD izolýasiýa deşiji birleşdiriji

  TTD Series IPC izolýasiýa edilen alýumin we mis esasy we şaha geçirijileriniň 1KV çenli ähli birikmeleri üçin ulanylýar.Dizaýn, gyzgyn liniýa gurmaga mümkinçilik berýär. Gyrkylan nurbat bilen enjamlaşdyrylan.

 • JBG-1 alýuminiý öli gysgyç

  JBG-1 alýuminiý öli gysgyç

  Material strength Güýçli alýumin garyndysy, neýlon goşmaça süýümli aýna, poslamaýan polat

  Önümiň häsiýeti high Olar ýokary mehaniki durnuklylyk, has aňsat işlemek üçin ölçegleriň peselmegi, ýokary mehaniki we howa garşylygy bilen häsiýetlendirilýär. Izolýasiýa materialynda kabel tutma enjamy bitarap ýadrosyň goşa izolýasiýasyny üpjün edýär we gabyň, ygtybarly bölekleriň zaýalanmagynyň öňüni alýar. Iki mermer bilen poslamaýan polat girew, soňunda gysylan, bu düşünje kelläniň bedenine has aňsat gulplamaga mümkinçilik berýär .Olar NFC 33-041 laýyklykda.

 • Öz-özüni goldaýan izolýasiýa edilen geçirijiler üçin labyr gysgyjy

  Öz-özüni goldaýan izolýasiýa edilen geçirijiler üçin labyr gysgyjy

  Öz-özüni goldaýan izolýasiýa edilen ýokary geçirijiler üçin labyr gysgyjy, 2 ýa-da 4 geçiriji bilen izolirlenen hyzmat liniýalaryna niýetlenendir.Gysgyç bedenden, 2 aýlawdan we aýrylyp bilinýän we sazlanyp bilinýän girewden durýar.

 • labyrly gysgyç

  labyrly gysgyç

  Material yl Neýlon we süýümli aýna

  Önümiň emlägi : Plastmassa berkidiji gysgyç izolýasiýa edilen pes woltly ABC kabeli üçin amatly .Bu birnäçe geçiriji üçin hem amatly

  Ansat gurnama we ajaýyp izolýasiýa funksiýasy .Bu NFC 33-042 laýyklykda.

  Tehniki spesifikasiýa

   

  Ölçegi
  Agramy: 109g
  Kabel ölçegi: 2 * (16-25) mm²
  Mehaniki
  Loük 2.5kN / 1.5KN
  Spesifikasiýa
  Ulany: Tegelek şekilli kabelleriň gutarmagy üçin.
  Gurluşyk Komponent Material
  Beden we Wedge Howa we UV-radiasiýa çydamly termoplastiki
  Kepilnama Galvanizli polat
  Gurnama Gysgyç açylýar we pyçak bilen korpusyň arasynda habarçy sim goýulýar.Soňra gysgyç ýapylýar we süzülýär.
  Standart NFC 33-042;EN 50-483
 • Jaý hyzmaty UV Ölü gysgyçdan gora

  Jaý hyzmaty UV Ölü gysgyçdan gora

  Kabeliň ululygy: 10-16mm²
  Düşündiriş: Öý hyzmaty UV Protect Dead End gysgyç izolýasiýa edilen pes woltly ABC kabeli üçin amatly .Bu birnäçe geçiriji üçin hem amatly

 • Ads kabel damjasy süýümli armatura görnüşi polýus gysgyçlary gysyş alýumin simli dartyş ölü gysgyçlar

  Ads kabel damjasy süýümli armatura görnüşi polýus gysgyçlary gysyş alýumin simli dartyş ölü gysgyçlar

  Elektrik toguna laýyk liniýa simleri Abc kabel gysgyç YJPA seriýasy

  PYPA seriýaly öli gysgyç izolýasiýa bitarap habarçy bilen LV-ABC setirleri üçin ulanylýar.
  * Gysgyç, alýumin garyndy guýma korpusyndan we izolýasiýa zeper ýetirmezden geçirijini berkidýän öz-özüni sazlaýan plastmassa pürslerden ybarat.
  * Gysgyçlaryň ähli bölekleri poslama, daşky gurşawa täsirlere we UV şöhlelenmesine çydamly.

123Indiki>>> Sahypa 1/3