Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

JJC izolýasiýa pirsing birleşdirijisi 1kv

Gysga düşündiriş:

Material:

(1) Howa çydamly aýna süýümli polimer.

(2) Aragatnaşyk dişleri: gaplanan bürünç ýa-da mis ýa-da alýumin.

(3) Bolt: dakromet polat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Funksiýa we aýratynlyklar

JJC izolýasiýa deşiji birleşdirijiler, esasan, 10 kW we 1 kW ýa-da 1 kV-a çenli birikmek, şaha birikmesi we toprak goragy üçin ulanylýar.

1.Simönekeý gurnama.Esasy simi we şaha simini göni gerek ýerlere goýuň.Izolýasiýa ellikleri we pyçaklary bilen hozy berk nurbatlaň.

2.Pes garşylyk we aňsatlyk bilen ýylylyk.Specialörite boltlar ýokary elektrik birikmesi we az sim zaýalanmagy, birleşdiriji izolýasiýa simleriniň adaty hyzmat möhleti üçin birleşdirijileri hemişe dolandyryp biler.

3.Möhür gurluşy we gowy izolýasiýa.Baglaýjylar izolýasiýa ýagy bilen dolduryldy.Netijede, möhürleýji gurluş geçiriji izolýasiýa güýjüni we howpsuzlygyny ýokarlandyryp biler.

4.Programmalaryň giň gerimi.Mis alýumin simleriniň şahasy ýa-da deňsizlik diametrli simleriň şahasy baglanyşygy, deňlik diametrli sim gumynyň mis alýumin simleriniň üstaşyr baglanyşygy üçin gönüden-göni baglanyşygy üçin ulanylýar.

Bellik :

1.Kabel birikdirijileri üçin geçirijiler milli standartda bolmaly.

2.Işçiler öz işlerinde aşa ökde bolmaly.

3.Izolýasiýa elliklerini geýiň we izolýasiýa spannerlerini ulanyň.

4.Täzelenip bolmaýan häsiýeti sebäpli sökülenden soň ony gaýtadan ulanmaň.


Arza

1 kW (ýa-da <1 kV) ýerüsti elektrik paýlaýyş ulgamlaryna, köçe yşyklandyryş ulgamlaryna ýüz tutmak.

Mysal