Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

SC (JGK) JM Mis Kabel gysgyç Lug kabel lug birleşdiriji terminaly

Gysga düşündiriş:

SC JGK Mis kabeliniň döwülmegi

Material: E-Cu

Faceerüsti bejermek: Galaýy bilen örtülen

Önümiň emlägi: Mis geçirijiniň ujuny birikdirmek üçin ulanylýar.

Geçirijiniň ýerleşýän ýerini barlamak üçin tomaşa penjiresi bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SCKod geçirijileri üçin ulanylýan ýokary geçirijilikli misden ýasalan kabeller, gözleg penjiresiniň dizaýny bilen bir deşik.Düwürtik turba barreli yzygiderli ýokary öndürijilikli gyrgyç üpjün edýär.

Ygtybarly güýç ulanmak üçin tegelek goşa galyň dil.Çalt we aňsat sim salmagy üpjün etmek üçin terminaly barrel içerde kesdi.

Aýratynlyklary we peýdalary:

Barlag penjiresi, dogry sim goýulmagyny wizual gözden geçirmäge mümkinçilik berýär

UL sanawy we CSA 35KV kepillendirilen we görkezilen bilen gysylanda temperatura 90 rated derejesindegysmakgurallar we ölýär

Poslamanyň öňüni almak üçin “SC Cable Lugs Surface” bejergisi

Sorag-jogap:

Sorag: material näme?

Jogap: Saýlamak üçin dört dürli material bar

Iň gowusy: T2, 99,9% Mis, az öndürijiler ony gymmatlygy sebäpli ulanýarlar

Gowy: T3, 99,7%, Önümler 50% diýen ýaly paýhasly ulanýarlar

Adaty: Adaty mis, 20% önümler arzanlygy sebäpli ulanýarlar

Erbet: Bürünç, Aliexpress, Ebay ýaly onlaýn iş üçin ýörite

Müşderileriň köpüsi hilden has köp baha berýärler

Sorag: SC kabel ýükleriniň näçe görnüşi?

Jogap: Ölçeg boýunça tertiplesek, üç dürli görnüş bar

Agyr wezipe SC kabel ýükleri,Standart SC kabel ýükleri,Ykdysadyýet SC kabel ýükleri

Agyr wezipe görnüşi, adatça, galyňlyk sebäpli ýokary tok programmasynda ulanylýar

Deşik boýunça If Barlag çukury bilen, Gözleg deşiksiz tertiplesek

Mundan başga-da simleri aňsat goýmak üçin jaň agzy bolan ýörite görnüşler bar

Sorag: SC kabel ýükleriniň galyňlygy näme?

Jogap: faceerüsti bejergimiz 3-5um çenli galaýy bolar

Specialörite talap üçin 8-10um, 13-15um we 20-25um hem edip bileris

ITEM NOOK. D2φ (mm) Ölçegleri (mm) Geçiriji bölüm (mm²)
L1 L
SC1.5-5 5.3 1.9 3.35 6.5 18.0 1.5
SC2.5-4 4.3 2.6 4.0 7.0 18.0 2.5
SC2.5-5 5.3 2.6 4.0 7.0 20.0 2.5
SC4-5 5.3 3.2 4.8 7.5 20.5 4
SC4-6 6.4 3.2 4.8 7.5 22.0 4
SC6-5 5.3 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC6-6 6.4 4.1 5.5 9.0 23.0 6
SC10-6 6.4 5.1 6.5 9.5 25.0 10
SC10-8 8.4 5.1 6.5 9.5 27.0 10
SC16-6 6.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC16-8 8.4 6.4 8.0 12.2 30.7 16
SC25-6 6.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC25-8 8.4 7.4 9.0 13.3 34.0 25
SC35-8 8.4 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC35-10 10.5 8.5 10.5 14.5 38.0 35
SC50-8 8.4 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC50-10 10.5 9.6 12.0 16.5 42.5 50
SC70-10 10.5 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC70-12 13 11.9 14.5 19.0 50.0 70
SC95-10 10.5 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC95-12 13 13.2 16.0 20.3 56.5 95
SC120-12 13 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC120-16 17 15.6 19.0 24.5 64.0 120
SC150-12 13 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC150-16 17 17.4 21.0 29.0 69.0 150
SC185-12 13 19 23.0 32.0 72.0 185
SC185-16 17 19 23.0 32.0 72.0 185
SC240-16 17 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC240-20 21 21.8 26.0 38.0 92.0 240
SC300-16 17 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC300-20 21 24.8 30.0 43.0 101.0 300
SC400-16 17 28 34.0 46.0 110.0 400
SC400-20 21 28 34.0 46.0 110.0 400
SC500-16 17 30 38.0 47.0 119.0 500
SC500-20 21 30 38.0 47.0 119.0 500
SC630-20 21 35 45.0 56.0 135.0 630
SC800-22 39 50.0 60.0 170.0 800
SC1000-22 44 56.0 87.0 200.0 1000

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň