Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Biz hakda

zawod (7)

Pengyou PowerTehnologiýa Co., Ltd. (Friend-Power), Zhejiang (Wenzhou) geologiýa seýilgähindäki andandang dagynyň günorta eteginde ýerleşýär.2007-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 111,88 million ýuana bar.Önüm Zhejiang, Jiangsu, Şandong, Liaoning, Jilin, Fujian, Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Henan, Siçuan, Ningxia awtonom sebiti, Sinjan awtonom sebiti, Çongçin şäheri milli torda ýeňiji boldy.Hytaýyň Günorta elektrik seti nanunnan welaýaty, Guizhou welaýaty, 11000 inedördül metrden gowrak zawod gurluşyk meýdany, 110-dan gowrak dürli hünär önümçilik enjamlary, 30-dan gowrak synag enjamlary, senagaty, ylym we söwdany birleşdirýän kärhana.Kompaniýada 200-den gowrak işgäri bar, şol sanda orta derejeli 11 tehnik, 3 sany in engineeringener we tehniki işgär we 4 sany ýokary derejeli dolandyryş işgäri.

“Friend-power” güýç armaturlaryny, kabel esbaplaryny, polýus bilen gurlan tok arakesmelerini we ş.m. hödürleýär.Şeýle hem, müşderileriň islegi hökmünde ODM, OEM edip bileris .Friend-power elektrik enjamlaryny dizaýn etmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Hytaý bazary. Şol bir wagtyň özünde önümler Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa we Eastakyn Gündogar ýaly 10-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

Mis-alýuminiý birleşdiriji turbalar-1
LSNB-Lock-furcated-naked-terminal
SL-bolt görnüşli-alýumin-enjamlar-gysgyç-1
Asma-gysgyçlar-trunnion-görnüş-0

Kärhana medeniýeti

hakda

Strategiki maksat:Hytaýyň häsiýetnamalary bilen dünýäde öňdebaryjy güýç enjamlaşdyryş kompaniýasyny gurmak

Biziň pikirimiz:Tehnologiýa bilen güýji sazlamagy ösdüriň

Biziň wezipämiz: "Dost-güýç" markasy, dost edin

Birinji derejeli hil, birinji derejeli hyzmat, birinji derejeli abraý we müşderiler bilen bilelikde uly meýilnama döretmek üçin bilelikde işlemek

Adamlary işe almak meselesinde biziň kompaniýamyz elmydama “adamlara gönükdirilen” ýörelgesine eýerýär we “adamlar elinden gelenini edýär, mukdary ulanylýar” iş üpjünçiliginiň standartlaryna eýerýär.Zehinleri saýlamakda ýa-da wagyz etmekde, elmydama “başarnykly adamlar, tekiz adamlar” diýýäris, “Ortaçalyk” hiç haçan adamlary işe almakda garyndaşlaryny, dostlaryny, gatnaşyklaryny, gatnaşyklaryny we gelip çykyşyny göz öňünde tutmaýar, işgärleriň hakyky ukyplaryna ünsi jemleýär. , "adalatlylyga, adalatlylyga we aç-açanlyga" eýerip, öndürijilige, ýeňil bilime, zähmet we ýeňil ýaşa üns bermek.Bäsdeşlik, kämillik ýörelgesi.

Kompaniýanyň işgärleri "agzybirlik we zähmet, yhlas, pragmatiki täzelik we kämillige ymtylmak" hünär ruhuny işjeň alyp barýarlar.Ownokarky eýeçilik we wezipe duýgusy bilen, dem alýarlar we elektrik ulgamyndaky kärdeşleri bilen şol bir ykbaly paýlaşýarlar we zähmetkeş, yhlasly, yhlasly, yhlasly, yhlasly wepalylyk bilen kompaniýanyň yzygiderli ösüşinde we ösmeginde.

Işgärleri taýýarlamak nukdaýnazaryndan, dürli okuw materiallary, CD-ROM öwretmek we okuwdan soň synaglardan geçmek arkaly okuwyň netijeliligine baha berýäris.Höweslendirýän işgärleri höweslendirýäris we höweslendirýäris we işgärler üçin çykyş etmek üçin hünärmenleri işe alýarys.

Dost-güýç, iş ýörelgesi hökmünde "bütewiligi dolandyrmak, özara peýdalylyk" yzarlaýar.Siziň bilen dostlukly hyzmatdaşlygymyzy arzuw edýäris.