Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Atylylyk gysylýan we silikon kauçuk esbaplary

 • Atylylyk gysylýan bölek

  Atylylyk gysylýan bölek

  Atylylyk gysylýan bölüniş, izolýasiýa we ýagy bölmek möhürini goramak üçin kabel ýadrosynyň şahasynda ulanylýar.

 • Inçe diwar ýylylygy gysylýan turba kabel ýeňleri

  Inçe diwar ýylylygy gysylýan turba kabel ýeňleri

  Oda çydamly ýylylyga gysylýan turbalar pes temperaturanyň gysylmagy, çeýeligi, ýangyna garşylygy, izolýasiýa we poslamagyň öňüni almak we ş.m. bilen üpjün edilýär.Bular sim birikdirmek, bellemek we daňmak we demir turbalary, barlary we antnna çarçuwasynyň poslamagy we poslamagy üçin giňden ulanylýar.
  · Adaty reňkler: Gara, Gyzyl, Greenaşyl, Sary, Gök, Ak, Açyk
  · Talap boýunça ýörite reňkler bar

 • Awtobus-bar izolýasiýa ýylylygy gysylýan turba kabeli ýeňi

  Awtobus-bar izolýasiýa ýylylygy gysylýan turba kabeli ýeňi

  Fireangyna ýokary garşylyk: kislorod indesleri 30-dan gowrak. Gowy ýylylyga garşylyk: işleýiş temperaturasy 105 reach ýetip biler, entegem durnukly hereket edip biler. Gowy pes temperatura häsiýeti: önüm -45 temperature temperatura gurşawynda döwük däl we ýarylmaýar. .Easyeňil gurnama: önümi awtobus zolagynda diňe peç bişirmek ýa-da pürkmek arkaly şertnama baglaşyp bolýar.

 • awtoulag ýangyç liniýasy suw geçirmeýän izolýasiýa ýylylygy gysylýan turba kabel ýeňleri

  awtoulag ýangyç liniýasy suw geçirmeýän izolýasiýa ýylylygy gysylýan turba kabel ýeňleri

  Awtoulag ýangyç liniýasynyň suw geçirmeýän izolýasiýa ýylylygy gysylýan turba kabel ýeňleri, ajaýyp fiziki we himiki elektrik aýratynlyklary bolan şöhleli poliolefin materialyndan durýar.Onuň esasy wezipeleri elektrik izolýasiýasy, lehim birleşmesi, posuň öňüni almak, poslamagyň öňüni almak, mehaniki gorag we sim simleri.Elektron, aragatnaşyk, awtoulag, gämi we uçar önümçilik ugurlarynda giňden ulanylýar.

   
  Atylylygyň gysylmagy: 2: 1
  Temperaturanyň gysylmagy: ≥84 ℃
  Soňky gysyş temperaturasy: ≥120 ℃
  Işleýiş temperaturasy: -55 ℃ -125 ℃
  Daşky gurşaw standartlary: Rohs
  Adaty reňk: gara.Ak, gyzyl, sary, ýaşyl.blue we beýleki zatlary özleşdirip bolýar
 • 35kv 3 ýadro ýylylyk gysylýan kabel ýatyryş enjamlary

  35kv 3 ýadro ýylylyk gysylýan kabel ýatyryş enjamlary

  26 / 35kV 1 ýadro ýa-da 3 ýadroly PVC we XLPE tok kabeliniň togtadyş toplumy we gowy elektrik we mehaniki aýratynlyklary bolan göni bogun arkaly.

 • I W GOWY MELTING ADHESIVE Kabel ýeňleri bilen orta diwar ýylylyk gysga

  I W GOWY MELTING ADHESIVE Kabel ýeňleri bilen orta diwar ýylylyk gysga

  Ajaýyp izolýasiýa, daşky gurşaw möhürlemesi we täsirine we aşgazana çydamly aýratynlyklary bolan orta diwar ýylylygy gysylýan turbalar, elektrik izolýasiýasy we suw geçirmesi zerur bolan elektrik böleklerini, kabel birikmelerini we bogunlaryny möhürlemek we goramak üçin niýetlenendir. , 3: 1 gatnaşygy tertipsiz görnüşden we uly birleşdirijilerden aňsatlyk bilen geçýär.

 • 15kv 3 ýadro ýylylyk gysylýan kabel ýatyryş enjamlary

  15kv 3 ýadro ýylylyk gysylýan kabel ýatyryş enjamlary

  BIRLEŞIK BILEN ATYLLYK GÖRNÜŞI

   

  8,7 / 15 kV ýeke ýadro ýa-da 3 ýadroly PVC we XLPE tok kabeliniň togtadyş toplumy we göni elektrik we mehaniki aýratynlyklary bolan bogun arkaly göni.

 • Silikon kauçuk izolýasiýa ýeňi 35KV 3 Esasy açyk tok kabeliniň togtadyş enjamlary üçin sowuk gysýan turba printeri

  Silikon kauçuk izolýasiýa ýeňi 35KV 3 Esasy açyk tok kabeliniň togtadyş enjamlary üçin sowuk gysýan turba printeri

  Görnüşi: Sowuk gysylýan, Terminasiýa toplumy

  Material: Silikon kauçuk

  Programma: Volokary woltly, köp ýadroly kabel uçlaryndan möhürlemekden goramak

  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 35KV

  Dartyş güýji: Ajaýyp

  Geçirijileriň sany: Üç

  Kabel görnüşi: Polietilen, rezin izolýasiýa kabeli

  Kabeliň ululygy: 50-630mm²

  Funksiýa: suw geçirmeýän, stres gözegçiligi we izolýasiýa

  Çeňňegiň galmagy Hil: ýokary hilli

  Çybykda galmagyň bahasy: Ortaça

  Beýlekiler: OEM hyzmaty hödürlenýär

  Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

  Marka ady: Pengyou

  Model belgisi: sowuk gysýan turba

 • 35kv sowuk gysylýan görnüşli kabel birleşmesi

  35kv sowuk gysylýan görnüşli kabel birleşmesi

  Görnüşi: Sowuk gysylýan

  Material: Silikon suwuk rezin

  Programma: Elektrik signallarynyň geçirilmegi

  Nyşan: Sowuk gysylýan

  Görnüşleri: Terminal

  Önümçilik prosesi: Sowuk basmak