Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Gorag enjamlary

 • PAL metal dartyş gysgyjy

  PAL metal dartyş gysgyjy

  PAL dartyş gysgyjy, izolirlenen bitarap habarçy bilen LV-ABC çyzyklaryny berkitmek we berkitmek üçin ulanylýar. Bu gysgyçlary guralsyz gurmak aňsat we dürli howa şertleri üçin amatly.

 • Farfor damjasy predohraniteliň kesilmegi

  Farfor damjasy predohraniteliň kesilmegi

  Ereýän predohraniteliň kesilmegi we ýük kommutatorynyň kesilmegi açyk ulanylýan ýokary woltly gorag enjamyndan, paýlaýjy transformatoryň ýa-da paýlaýyş liniýalarynyň incomin-g iýmitlendirijisi bilen birikdirilen Tobe, esasan transformatory ýa-da çyzyklary gysga utgaşmadan we artykmaç ýüklemekden we / ýüklemekden goraýar , tok, çykarylýan predohranitel kesiş izolýator izolýator direglerinden we predohranitel turbasyndan durýar, izolýator goldawynyň iki gapdalynda statiki kontaktlar berkidilýär we predohranitel turbasynyň iki ujunda hereketli kontakt gurulýar, predohranitel turbasy içerki arçeksiýa turbasyndan durýar. fenolik birleşme kagyz turbasy ýa-da epoksi glasstube, loadük kommutatorynyň predohranitel kesilmegi, elastik kömekçi kontaktlary we öçüriji ýükleýiş tokyny öçürýän öçüriji açary açmagy üpjün edýär.
  Adatça fuselink arkaly işledilende, predohranitel turbasy ýakyn pozisiýany düzmek üçin düzedilýär. Ulgamda näsazlyklar ýüze çyksa, ýalňyş tok netijesi ereýän predohraniteliň derrew eremegine we elektrik toguny almagyna sebäp bolýar, bu bolsa arkany öçürýän turbanyň gyzdyrylmagyna we köpeldilmegine sebäp bolýar. Gaz, Th-os ýokary basyş öndürer we aşaky turba bilen bilelikde.Fuselink ereýän ereýän kontakt ýene güýçlenmediksoň, mekganizm gulplandy we predohranitel turbasy çykdy, Kesiş indi açyk ýagdaýda, kesiş ýüklenende öçürilmeli ýa-da izolýasiýa operasiýa zolagy arkaly hereket edýän kontakty çekmeli, Esasy kontakt we kömekçi statik kontakt kontakt-hassalar, kömekçi kontakty çekmek bilen kömekçi kontaktlaryň arasynda bölünip aýrylsa, elektrik ýaýy dörär we arkany öçüriji berkitme boşlugynda ýaý uzadylar we şol bir wagtyň özünde ýaýdan çykýan gaz partlaýar häzirki geçýän nol.

 • Lenta gysgyç-RCC16B

  Lenta gysgyç-RCC16B

  Mis Rod bilen kabel gysgyjy mis çybyk bilen geçiriji kabeli birikdirmek üçin ulanylýar.Gowy gurup we ulanmak aňsat. Aşak geçiriji kabel bilen hasanyň arasynda ygtybarly baglanyşyk üpjün etmek.

 • Lenta gysgyç-RCCA

  Lenta gysgyç-RCCA

  Mis Rod bilen kabel gysgyjy mis çybyk bilen geçiriji kabeli birikdirmek üçin ulanylýar.Gowy gurup we ulanmak aňsat. Aşak geçiriji kabel bilen hasanyň arasynda ygtybarly baglanyşyk üpjün etmek.

 • Poslamaýan Polat Earther Rod-SER

  Poslamaýan Polat Earther Rod-SER

  Poslamaýan Polat Earther Rod-SER

   

  Poslamaýan polat çybyklar, ýakynlykda jaýlanan meňzeş metallaryň arasynda bolup biläýjek galvaniki poslama sebäp bolýan köp sanly meseläni ýeňip geçmek üçin ulanylýar.Poslamaýan polatdan ýasalan polat çybyklar poslama ýokary çydamlydyr.

   

  Kitapda taýajyk, kelläni birleşdirýän dýubel, hereketlendiriji taýajyk we 8 fut çybyk ýasamak üçin pyçak bar.

  Çybyklara birikmeler mehaniki gysgyçlar, gysyş arkaly bolup biler.

   

  Standart: BS EN 50164-2, BS7430, UL467

 • Mis bilen örtülen Magnit däl polat Earther çybyklary-CCR

  Mis bilen örtülen Magnit däl polat Earther çybyklary-CCR

  Mis bilen örtülen Magnit däl polat Earther çybyklary

   

  Mis bilen örtülen topraklar 99-dan öndürilýär. 9% arassa elektrolitik mis turbasy we magnit däl polat

   

  Bu önüm mis galyňlygyny 1,5 mm-den gowrak örtdi, şonuň üçin geçirijilikli oňat öndürijilik, pes garşylyk we arassa mis toprak bilen deňeşdirip bolar.

 • Gaty mis Earther Rod-CER

  Gaty mis Earther Rod-CER

  Gaty mis we poslamaýan polatdan ýasalan Roder-CER

   

  Gaty mis topraklary poslama has uly garşylyk görkezýär.Topragyň ýagdaýy gaty agressiw bolan, duzly toprak ýaly topraklarda iň oňat ulanylýar.

   

  Kitapda çybyk, kelläni birleşdirýän dýubel, 8 fut çybyk ýasamak üçin sürüji bar.Çybyklara birikmeler mehaniki gysgyçlar, gysyş arkaly bolup biler.

   

  Standart: BS EN 50164-2, BS7430, UL467

 • Mis bilen baglanan Earther hasasy (sapak däl) -ER

  Mis bilen baglanan Earther hasasy (sapak däl) -ER

  Mis bilen baglanan Earther hasasy (sapak däl)

   

  Mis bilen baglanan toprak çybyklary, gurnaýja elýeterli iň oňat we tygşytly ýer çybyklaryny hödürlär.Olar 99,9% arassa elektrolitik misiň pes uglerod polat ýadrosyna molekulýar baglanyşyk arkaly ýasalýar.

  Misiň galyňlygy 250 mikron.

  ENer çişleri BS EN 50164-2, Bs7430 we Ul467, BS EN 50164-1 armaturlary

 • Mis bilen baglanan Earther çeňňegi - ERT

  Mis bilen baglanan Earther çeňňegi - ERT

  Mis bilen baglanan Earther hasasy

  Mis bilen baglanan toprak çybyklary, gurnaýja elýeterli iň oňat we tygşytly ýer çybyklaryny hödürlär.Olar 99,9% arassa elektrolitik misiň pes uglerod polat ýadrosyna molekulýar baglanyşyk arkaly ýasalýar.

   

  Threadüplükli çybyklar üçin köplenç sapak bilen çeňňek diametrleriň arasynda bulaşyklyk ýüze çykýar.Hil çybyk öndürijileri tarapyndan ulanylýan ýüplügiň togalanmagy, sapagyň diametri (B) çeňňegiň diametri (A) -dan uly bolar ýaly hasanyň ýüzüni ýokarlandyrýar (çyzga serediň).

   

  Misiň galyňlygy standart 254 mikron.

   

  BS EN 50164-2, Bs7430 we UL467;BS EN 50164-1 enjamlary

 • Bar Bar izolýatory SM

  Bar Bar izolýatory SM

  Awtobus bar izolýatory

  “Powerlink” topragy ýokary mehaniki akym bilen ýokary ýaý garşylygy we ýokary temperaturada we çyglylykda dielektrik häsiýetleri bilen birleşýär.Materiallary BMC ýa-da SMC ulanmak.Boltlaryň yzygiderli görnüşi bürünç, poslamaýan polatdan hem bolup biler.Şeýle hem müşderiniň islegine görä edip biler.

 • JY / LY bölüji turba we izolýasiýa gapagy

  JY / LY bölüji turba we izolýasiýa gapagy

  Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

  Marka ady: Pengyou

  Model belgisi: GLB

  Görnüşi: Baglaýjy

  Programma: Sim birikdirmesi,

  Material: Alýumin

  Ölçegi: 1.5-630mm²

  Şahadatnama: CE, RoHS, ISO9000

  Arassalygy: 0.999

  Mysal: Mugt üpjün edilýär

 • C görnüşli mis gysgyç gysgyç birleşdirijileri

  C görnüşli mis gysgyç gysgyç birleşdirijileri

  Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

  Marka ady: Pengyou

  Model belgisi: CCT

  Görnüşi: Gyrgyç terminaly

  Önümiň ady: Toprak gysgyçlary

  Kabeliň diametri: 7.5-700mm

  Material: Mis

  Şahadatnama: ISO9001 / CE / RoHs

  Reňk: arassa mis reňk

  Programma: Sim birikdirmesi

  GÖRNÜŞ: Zawod

  OEM / ODM: Üpjünçilik

  Hyzmat: mugt nusga hödürläň