Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Habarlar

 • DTL cu-al Bimetal kabel gurallary näme?

  Bimetal haltalar, esasan, mis awtobus zolagy ýa-da mis kontakt bilen alýumin kabeliniň ýapylmaly ýerinde peýdalydyr.Diňe mis ýa-da alýuminiý kabel lýubkalary ulanylsa, üýtgeşik aragatnaşyk sebäpli galvaniki hereket ýüze çykýar.Bimetal çeňňekleriň ulanylmagy tehniki taýdan berk we çydamly joi üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Amerikan sim gauge (AWG) näme?

  Amerikan sim gauge (AWG) Demirgazyk Amerikadaky simleriň ululygyny görkezmegiň adaty usulydyr.AWG-de san näçe köp bolsa, simiň diametri we galyňlygy şonça-da azdyr.Iň uly standart ululygy 0000 AWG, 40 AWG iň kiçi standart ululygydyr.Mundan başga-da, “Brown & Sharpe” sim ölçeýjisi ýa-da s ...
  Koprak oka
 • SC kabel baglaýjy birleşdiriji näme?

  Gözleg geçiriji penjire dizaýny bilen kod geçirijileri üçin ulanylýan ýokary geçirijilikli misden ýasalan SC kabel ýükleri.Düwürtik turba barreli yzygiderli ýokary öndürijilikli gyrgyç üpjün edýär.Ygtybarly güýç ulanmak üçin tegelek goşa galyň dil.Içerki terminaly barrel ...
  Koprak oka
 • Düzeltmek üçin OEM

  “Pengyou power technology co., Ltd” önümçilik hökmünde OEM-iň dürli özleşdirmek üçin oem ukybyna eýe.Aşakdaky ýaly edip bileris.
  Koprak oka
 • TTD seriýasy 1KV izolýasiýa pirsing birleşdirijisi näme?

  Izolýasiýa deşiji birleşdirijiniň häsiýeti: lt esasan şaha birikmesi we 1KV, 10KV we 20KV üçin ýer goragy üçin ulanylýar.1. pleönekeý gurnama: Esasy simleri we şahanyň simlerini simsiz göni dogry ýere goýuň.Gyrkymyň kellesini wilka bilen deň derejede çekdiriň.2. Az garşylyk ...
  Koprak oka
 • izolýasiýa izolýasiýa birleşdiriji

  #InsulasiýaPiercingConnector
  Koprak oka
 • Izolýasiýa bagy terminaly

  Programma: Simli PLC, awtomatlaşdyryş we gural, dolandyryş paneli we ş.m. - Terminalyň köp görnüşleri bar: a) Pin terminaly b) pyçak terminaly c) ýapyk terminal d) halka terminaly e) çeňňek terminaly f) Erkek terminaly aýyrmak terminaly g) Aýallary aýyrmak terminaly
  Koprak oka
 • Kabel bogun näme?

  Kabel aralyk bogun, kabeli we birleşýän gutyny birleşdirýän enjam bolup, kabel ýadrosyny ýa-da gabygyny, izolýasiýasyny we gabygyny biri-birine birikdirmek üçin ulanylýar.Energetika ulgam programmalarynda aralyk birikmeleriň sany köp.Adaty aralyk bogunlarda göni ýaý bar ...
  Koprak oka
 • Birikdiriji arkaly

  Programma: Pes woltly kabeli birikdirmek üçin. Ony gysmak üçin ýörite gural ulanmaly.Bu kabel baglaýjy görnüşleriň hemmesi elektrik simlerinde giňden ulanylýar. Howpsuzlyk, uzak wagtlap elektrik enjamlary we geçirijini gowy ýagdaýda saklamak üçin, programmanyň bes edilmegi üçin kabel lýubkasyny ulanmalydyrys.
  Koprak oka
 • Kuper turbasynyň gysgyçlary

  Programma: MCCB, ACB, OCB, VCB, awtobus paneli we kondensator banky ýaly bu enjama pes woltly kabel üçin güýç paýlaýjynyň ýatyrylmagy.* bu halta kabel bilen gysmak üçin ýörite gural gerek.
  Koprak oka
 • “Pes woltly ABC garnituralary” sözündäki “ABC” gysgaltmasy näme?

  "" ABC "" AERIAL BUNDLED CABLE "-iň gysgaltmasy.
  Koprak oka
 • “Pengyou Power Technology Co., Ltd.” hakda (DOST POWER)

  “Pengyou Power Technology Co., Ltd.” (Friend-Power) Zhejiang (Wenzhou) geologiýa seýilgähindäki andandang dagynyň günorta eteginde ýerleşýär.2007-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 111,88 million ýuana bar.“Friend-power” güýç armaturlaryny, kabel esbaplaryny, polýus oturdylan zynjyrlary hödürleýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2