Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Amerikan sim gauge (AWG) näme?

Amerikan sim gauge (AWG) Demirgazyk Amerikadaky simleriň ululygyny görkezmegiň adaty usulydyr.AWG-de san näçe köp bolsa, simiň diametri we galyňlygy şonça-da azdyr.Iň uly standart ululygy 0000 AWG, 40 AWG iň kiçi standart ululygydyr.Mundan başga-da, “Brown & Sharpe” sim ölçeýjisi ýa-da simiň ölçegi diýip hem atlandyryp bolar.

AWG bir hatar, gaty, tegelek, elektrik geçiriji sim üçin.Ilkinji gezek 1857-nji ýylda dürli öndürijiler tarapyndan ulanylýan dürli ölçegleri çalyşmak üçin standart hökmünde girizildi.Has kiçi simleri aňladýan has uly sanlaryň ulanylmagy, Angliýada ulanylýan Standard Wire Gauge meňzeýär.Beýleki ýurtlaryň köpüsi Halkara Elektrotehniki Komissiýasy 60228-de kesgitlenen inedördül millimetrde (mm2) sim kesişiniň halkara ölçeg standartyny ulanýarlar.

AWG ululygy sim goraýan izolýasiýanyň ululygyny öz içine almaýar.

0000 AWG diametri 0,46 dýuým, 36 AWG diametri 0,005 dýuým hökmünde kesgitlenýär.Otherhli beýleki ululyklar bu iki kesgitlenen ululygyň arasynda logarifmiki ädimler hökmünde alynýar.Bu ululyklaryň arasynda 39 ölçeg basgançagy bar we gatnaşygy 1-den 92-e çenli.Şonuň üçin her AWG ädimi 92-nji 39-njy kök, ýa-da diametriň üýtgemeginden takmynan 1,12293 esse.

Has kiçi ölçegli (has uly ölçegli) sim, has uly ölçegli (kiçi göwrümli) simden has köp elektrik geçirip biler.Simiň AWG ululygyny üç esse azaltmak simiň kesiş meýdanyny iki esse artdyryp, göterip biljek tok mukdaryny iki esse artdyrar.AWG ululygyny 10-a üýtgetmek, kesimi on esse üýtgeder.

Alýumin mis ýaly geçirijiden gowy däldigi sebäpli, alýumin siminiň mis bilen deňeşdirilende näçe tok alyp biljekdigini hasaplamak üçin, ony 2 ölçegli AWG uludyr diýip hasaplaň.

 
AWG
Diametri
Meýdany
(mm2)
电阻 值
(Ohm / km)
AWG
Diametri
Meýdany
(mm2)
电阻 值
(Ohm / km)
公制 mm
英制 dýuým
公制 mm
英制 dýuým
4/0
11.68
0.46
107.22
0.17
22
0.643
0.0253
0.3247
54.3
3/0
10.40
0.4096
85.01
0.21
23
0.574
0.0226
0.2588
66.8
2/0
9.27
0.3648
67.43
0.26
24
0.511
0.0201
0.2047
89.4
1/0
8.25
0.3249
53.49
0.33
25
0.44
0.0179
0.1624
106
1
7.35
0.2893
42.41
0.42
26
0.404
0.0159
0.1281
143
2
6.54
0.2576
33.62
0.53
27
0.361
0.0142
0.1021
168
3
5.83
0.2294
26.67
0.66
28
0.32
0.0126
0.0804
227
4
5.19
0.2043
21.15
0.84
29
0.287
0.0113
0.0647
289
5
4.62
0.1819
16.77
1.06
30
0.254
0.0100
0.0507
361
6
4.11
0.1620
13.30
1.33
31
0.226
0.0089
0.0401
430
7
3.67
0.1443
10.55
1.68
32
0.203
0.0080
0.0316
583
8
3.26
0.1285
8.37
2.11
33
0.18
0.0071
0.0255
944
9
2.91
0.1144
6.63
2.67
34
0.16
0.0063
0.0201
956
10
2.59
0.1019
5.26
3.36
35
0.142
0.0056
0.0169
1200
11
2.30
0.0907
4.17
4.24
36
0.127
0.0050
0.0127
1,530
12
2.05
0.0808
3.332
5.31
37
0.114
0.0045
0.0098
1,788
13
1.82
0.0720
2.627
6.69
38
0.102
0.0040
0.0081
2400
14
1.63
0.0641
2.075
8.45
39
0.089
0.0035
0.0062
2740
15
1.45
0.0571
1.646
10.6
40
0.079
0.0031
0.0049
4080
16
1.29
0.0508
1.318
13.5
41
0.071
0.0028
0.0040
4,264
17
1.15
0.0453
1.026
16.3
42
0.064
0.0025
0.0032
6,300
18
1.02
0.0403
0.8107
21.4
43
0.056
0.0022
0.0025
6,936
19
0.912
0.0359
0.5667
26.9
44
0.051
0.0020
0.0020
9,180
20
0.813
0.0320
0.5189
33.9
45
0.046
0.0018
0.0016
10,200
21
0.724
0.0285
0.4116
42.7
46
0.041
0.0016
0.0013
16,300

 

 
AWG 外径
截 面积
(mm2)
电阻 值
(Ohm / km)
AWG Diametri
截 面积
(mm2)
电阻 值
(Ohm / km)
公制 mm 英制 dýuým 公制 mm 英制 dýuým
4/0 11.68 0.46 107.22 0.17 22 0.643 0.0253 0.3247 54.3
3/0 10.40 0.4096 85.01 0.21 23 0.574 0.0226 0.2588 66.8
2/0 9.27 0.3648 67.43 0.26 24 0.511 0.0201 0.2047 89.4
1/0 8.25 0.3249 53.49 0.33 25 0.44 0.0179 0.1624 106
1 7.35 0.2893 42.41 0.42 26 0.404 0.0159 0.1281 143
2 6.54 0.2576 33.62 0.53 27 0.361 0.0142 0.1021 168
3 5.83 0.2294 26.67 0.66 28 0.32 0.0126 0.0804 227
4 5.19 0.2043 21.15 0.84 29 0.287 0.0113 0.0647 289
5 4.62 0.1819 16.77 1.06 30 0.254 0.0100 0.0507 361
6 4.11 0.1620 13.30 1.33 31 0.226 0.0089 0.0401 430
7 3.67 0.1443 10.55 1.68 32 0.203 0.0080 0.0316 583
8 3.26 0.1285 8.37 2.11 33 0.18 0.0071 0.0255 944
9 2.91 0.1144 6.63 2.67 34 0.16 0.0063 0.0201 956
10 2.59 0.1019 5.26 3.36 35 0.142 0.0056 0.0169 1200
11 2.30 0.0907 4.17 4.24 36 0.127 0.0050 0.0127 1,530
12 2.05 0.0808 3.332 5.31 37 0.114 0.0045 0.0098 1,788
13 1.82 0.0720 2.627 6.69 38 0.102 0.0040 0.0081 2400
14 1.63 0.0641 2.075 8.45 39 0.089 0.0035 0.0062 2740
15 1.45 0.0571 1.646 10.6 40 0.079 0.0031 0.0049 4080
16 1.29 0.0508 1.318 13.5 41 0.071 0.0028 0.0040 4,264
17 1.15 0.0453 1.026 16.3 42 0.064 0.0025 0.0032 6,300
18 1.02 0.0403 0.8107 21.4 43 0.056 0.0022 0.0025 6,936
19 0.912 0.0359 0.5667 26.9 44 0.051 0.0020 0.0020 9,180
20 0.813 0.0320 0.5189 33.9 45 0.046 0.0018 0.0016 10,200
21 0.724 0.0285 0.4116 42.7 46 0.041 0.0016 0.0013 16,300

 


Iş wagty: Awgust-01-2022